1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655
1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655
1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655
1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655
1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655
1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655
1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655
1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655
1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655
1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655
1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655
1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655
1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655
1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655
1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655
1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655
1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655

$199,500

1446 Avery Road, Morganton, NC, 28655

17
Courtesy of: Hott Property LLC